شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

خورنا: مشکلات شرکت بهره برداری نفت و گاز آقاجری با حضور نماینده مردم آقاجری در مجلس بررسی شد. به گزارش خبرنگار خورنا از آغاجاری جلسه ای در ساختمان شورای اسلامی شهر آغاجاری جهت بررسی پروژه های نیمه تمام شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری تشکیل گردید. در این جلسه محمد باقر شریعتی نماینده مجلس…