شرکت آلومینیوم مسجد سلیمان

خورنا: فرماندار مسجدسلیمان گفت: طی سفر دولت یازدهم به خوزستان اعتبار راه‌اندازی شرکت آلومینیوم و پتروشیمی مسجدسلیمان تامین شد. سیدمجید صالحی عنوان‌کرد: ايجاد این دو شرکت از سال 85 مصوب شده بود اما در این مدت به دلیل عدم تخصیص اعتبار اجرايي نشد. وی افزود: خوشبختانه طی سفر اخیر دولت یازدهم شرکت‌های آلومینیوم و پتروشیمی…