شرکت آبفای استان خوزستان

خورنا: مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان از افزایش 30 هزار مترمکعبی آب شرب ماهشهر با وارد مدار شدن پنج دستگاه فیلتر تحت فشار خبر داد. به گزارش خورنا، به نقل از روابط عمومی شرکت آبفای استان خوزستان، محمدعلی صنیعی‌نژاد از افزایش 30 هزار مترمکعبی آب شرب ماهشهر با وارد مدار شدن 5 دستگاه فیلتر…