شرمن

خورنا: حدود ده روز پیش جان کری وزیر خارجه آمریکا در مالزی سخنانی را درباره ایران مطرح کرد که یکی از رسانه های داخلی با ترجمه ناقص این سخنان، مدعی شد جان کری و محمدجواد ظریف وزیران خارجه ایران و آمریکا با یکدیگر دیدار خصوصی داشته اند. دقایقی بعد محمد جواد ظریف بلافاصله در گفت وگو با…