شرجی

37
خورنا: با تقویت زبانه ارتفاع جنب حاره‌ای شرجی جنوب و جنوب غرب خوزستان را فراگرفت. در حالی که در روزهای گذشته شاهد آب‌وهوایی با ثبات و البته تا حدودی گرم در آسمان استان خوزستان بودیم از اواخر روز گذشته و…