شب زنده‌داری خوزستانی‌ها

خورنا: خوزستانی‌ها شب گذشته در شب بیادمانی قهرمانی تیم فوتبال فولاد تا نیمه‌های شب به جشن و پایکوبی پرداختند. شب گذشته با غلبه تیم فولاد خوزستان بر گسترش فولاد و قهرمان شدن این تیم در لیگ بر‌تر فوتبال کشور موجی از شادی…