شبکه فرسوده آب در مسجدسلیمان

خورنا: مجری طرح اصلاح شبکه آب مسجدسلیمان گفت: با دریافت مجوز لازم از سوی سازمان میراث فرهنگی پس از چهار سال پیگیری، عملیات اصلاح 43 کیلومتر دیگر از شبکه فرسوده آب این شهر آغاز شد. به گزارش خورنا، ˈرضاییˈ روز شنبه یادآوری کرد: از سال 80 در یک حرکت گسترده و منسجم حدود 75 درصد از…