شبکه فاضلاب بهبهان

خورنا: مجری طرح فاضلاب بهبهان از اجرای 50درصد شبکه فاضلاب این شهر خبر داد و گفت: با احداث شبکه مدرن دفع فاضلاب فضای شهر متحول می شود. ˈاسماعیل دقایقیˈ روز دوشنبه اظهار کرد: از ابتدای فروش اوراق مشارکت تاکنون یکصد کیلومتر از شبکه فاضلاب اجرا شده که در مقایسه با متوسط سال های گذشته رشد 15 تا 16 برابری را…