شبکه فاضلاب بهبهان

37
خورنا: مجری طرح فاضلاب بهبهان از اجرای 50درصد شبکه فاضلاب این شهر خبر داد و گفت: با احداث شبکه مدرن دفع فاضلاب فضای شهر متحول می شود. ˈاسماعیل دقایقیˈ روز دوشنبه اظهار کرد: از ابتدای فروش اوراق مشارکت تاکنون یکصد…