شبکه دامپزشکی شوشتر

خورنا: مدیر شبکه دامپزشکی شوشتر از نظارت جدی بر عرضه مواد پروتئینی در ماه رمضان خبر داد و گفت: نظارت‌ها بر بازار شهرستان تشدید شده است. احمدعلی معینی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شوشتر اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان به دلیل افزایش مصرف مردم از مواد خوراکی و به ویژه پروتئینی…