شبکه برق

خورنا: عضو شورای اسلامی شهر شوشتر خواستار اجرای پروژه زیرزمینی شبکه برق به منظور ساماندهی وضعیت نازیبای این شبکه در شهر شد. حمید جاگیر صبح امروز در جلسه شورای اسلامی شهر شوشتر اظهار کرد: باید برای اجرای طرح بدنه‌سازی خیابان طالقانی شوشتر با اتاق اصناف نیز هماهنگی لازم انجام شود تا بتوان از توان بازار در اجرای این پروژه…