شبکه برق هوائی برق چمران

خورنا: فرماندار ماهشهر خبرداد: از بهره برداری پروژه شبکه هوایی برق شهر چمران تا پایان نیمه اول سال جاری خبر داد. به گزارش خورنا، جلسه بررسی مشکلات برق شهر چمران با حضور شهردار شهر چمران، نماینده شورای شهر چمران، اداره برق شهرستان و مسئولین شرکت عملیات غیر صنعتی به ریاست فرماندار شهرستان بندر ماهشهر…