شبکه اطلاع رسانی نفت

خورنا: مدیرمهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: عملیات اجرایی پروژه های احداث مراکز درمانی نیمه تمام در مناطق نفت خیز جنوب شتاب بخشی می شود. به گزارش خبرنگار ایرنا نقل از شبکه اطلاع رسانی نفت ˈحمید راکیˈ روز شنبه در این باره اظهار کرد: این شرکت هم اکنون در این بخش ٩ پروژه…