شبکه اجتماعی توییتر

خورنا: یک دختر اندونزیایی پس از 30 ساعت کار مداوم با رایانه و در شبکه اجتماعی توییتر به حالت کما رفت و جان خود را از دست داد. میتا دیرانˈ دختر اندونزیایی که در یک شرکت تبلیغاتی فعال بود به مدت 30 ساعت با استفاده از شبکه توییتر کار تبلیغاتی انجام می داد که دچار حمله قلبی شد و به کما رفت. به گزارش ایرنا، رسانه های اندونزی نوشتند این فرد هفته جاری ساعت های متوالی برای کارفرمای خود که یک شرکت تبلیغاتی توییتی دارد، فعالیت کرد تا دچار این عارضه شد و پس از آن فوت کرد. پس از فوت این… در ادامه بخوانید