شبکه اجتماعی توییتر

37
خورنا: یک دختر اندونزیایی پس از 30 ساعت کار مداوم با رایانه و در شبکه اجتماعی توییتر به حالت کما رفت و جان خود را از دست داد. میتا دیرانˈ دختر اندونزیایی که در یک شرکت تبلیغاتی فعال بود به…