شبکه‌های سیما

37
خورنا: با دیجیتالی شدن شبکه‌های صدا و سیما در رامهرمز «برفک‌ها» از صفحه تلویزیون‌ها رفتند و «پیکسل‌ها» به جای آنها آمدند. با گذشت بیش از سه ماه که از دیجیتالی شدن شبکه‌های تلویزیونی در اکثر شهرهای خوزستان به ویژه…