شبکه‌های آبیاری

خورنا: معاون حفاظت و بهره‌برداری منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: حدود ۳۰ درصد شبکه‌های آبیاری کل کشور یعنی در حدود ۴۰۰ هزار هکتار در خوزستان قرار دارد. فتح‌الله دهکردی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اهواز ضمن برشمردن منابع آب سطحی شامل رودخانه‌ها، چشمه‌ها و رودخانه‌های فصلی که آب مورد نیاز را در طول سال فراهم…