شبكه‌هاي ماهواره‌اي

37
خورنا: معاون امنيتي انتظامي استاندار خوزستان گفت: مرزبان بايد سخنگوي مرزنشينان باشد و فرماندهي مرزباني خوزستان بايد در جهت حل مشكلات موجود در مرزها مشاركت مرزنشينان را تقويت كند. سردار علي‌رضا شيخ‌رباط در همايش بزرگ مرزنشينان خوزستان كه امروز،…