شایع ترین سرطان در خوزستان

خورنا: سید سعید سیدیان در رابطه با شایع‌ترین سرطان‌ها در بین مردان و زنان خوزستانی، اظهار کرد: سرطان سینه در صدر ده سرطان شایع زنان خوزستانی است که این نوع سرطان در تمامی استان‌های کشور بالا‌تر از سایر موارد سرطان گزارش شده است. وی ادامه داد: جز در استان‌های اردبیل که پس از سرطان معده و مری، و همچنین در…