شایسته‌سالاری

خورنا: عضو شورای اسلامی شهر شادگان گفت: باید نظام شایسته سالاری در شهرداری حاکم شود. طاهر مقدم اظهار کرد: توجه به معماری شهر امری ضروری است و همه طرح‌های شهرداری باید پیوست اجتماعی داشته باشد. وی به اهمیت اطلاع رسانی در مورد حقوق شهروندی به مردم اشاره کرد و افزود: رفتار شهروندان تاثیر قابل توجهی در نمای شهری دارد. عضو شورای…