شاپور یاوری

آبروریزی برای فدراسیون بسکتبال و سوالی بدون پاسخ!

خورنا: شاپور یاوری در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه احتمال قهرمانی پتروشیمی در بازی پنجم فینال وجود داشت چرا فدراسیون جام و مدال ها را به سالن نیاورده بود و حتی ريیس یا نماینده ای از فدراسیون هم در سالن حضور نداشتند؟ اظهار کرد: ما منتظر بودیم که مانند هر سال و همیشه…
خورنا: مدیر امور ورزش پتروشیمی بندرامام خمینی (ره) گفت: به رای صادر شده از طرف فدراسیون بسکتبال معترض هستیم چرا باید تاوان کار نکرده را بدهیم. شاپور یاوری گفت: اعتقاد ما بر این است هیچگونه بی نظمی و اغتشاش از سوی هواداران تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)در بازی با مهرام در تهران صورت نگرفته بلکه این اتفاقات از…