شاغل

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان عنوان کرد:

خورنا مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: جمعیت شاغل استان یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است. هوشمند صفایی صبح امروز در همایش سراسری بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل، ابراز امیدواری کرد در این نشست بتوانند به اهداف تعیین شده با مشارکت همگان دست پیدا کنند. وی افزود: بر اساس سرشماری نفوس مسکن سال ۹۰، جمعیت استان…