شاغل

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان عنوان کرد:

خورنا مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: جمعیت شاغل استان یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است. هوشمند صفایی صبح امروز در همایش سراسری بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل، ابراز امیدواری…