شارژرهای

خورنا بیژن خدری امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در آغاجاری اظهار کرد: با توجه به نیاز عملیاتی شارژرهای ۲۴ و ۱۱۰ ولت در صنعت و نقش حیاتی ژنراتورها و دیزل پمپ‌های آتش‌نشانی تأسیسات و همچنین نقص کمبود شارژرها و کارت‌های کنترل به‌منظور رفع اشکال و جلوگیری و ایجاد وقفه در سیستم و فرآیند تولید، کارشناسان گروه الکترونیک برق اداره…