شادگام

خورنا طاهر مقدم امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در شادگان با اشاره به اینکه شهر متعلق به مردم است و آنان باید در ساختن آن سهیم باشند اظهار داشت: مشورت با جوانان و نخبگان شهر می‌تواند موجب توسعه فعالیت‌ها و خدمات شهری شود که مردم و جوانان می‌توانند بهترین ایده‌ها و طرح‌های جدید برای سازندگی و توسعه شهر را…