شاخص های درمانی

رئیس شبکه بهداشت و درمان اندیمشک:

خورنا – رئیس شبکه بهداشت و درمان اندیمشک گفت: با هدف تأمین نیاز شهروندان در بخش سلامت دهان و دندان مرکز تخصصی دندان پزشکی اندیمشک افتتاح شد. احمد مجیدی در گفت و گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک، اظهار داشت: دهان…