سی و دومین سالگرد شهید ملک شامران

37
خورنا: کودکان و نوجوانان عضو کانون پرورش فکری خرمشهر و بندر امام سالروز شهادت کامبیز (یوسف) ملک شامران را گرامی داشتند. در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز بندر امام به همین مناسبت شخصیت این نویسنده در قالب اجرای فعالیت…