سیگار

37
خورنا: فرمانده انتظامی آبادان از کشف 147 هزار و 500 نخ سیگار قاچاق در این شهرستان خبر داد. حسین کهیایی اظهار کرد: در اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده و جرم‌خیز شهرستان با هماهنگی مقام قضایی و بازرسی به عمل آمده…