سینما شوش

خورنا – به بهانه روز ملی سینما و در آرزوی شنیدن این خبر در شوش ” بمناسبت روز ملی سینما بلیط سینماهای سراسر کشور نیم بهاست” تنها ﺳﯿﻨﻤﺎﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻮﺵ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺁﺯﺍﺩﯼ، ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۷۲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﻫﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ ﻭ ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺩﺭ شوش ﺧﺎﻟﯽ…