سینماهای متروک کنونی در اندیمشک

سینماهای اندیمشک در کش و قوس اختلافات مالکان

خورنا – همزمان با اکران فیلم سینمایی ایستاده در غبار درکشور به علت عدم وجود سینما در شهر میعاد‌گاه دوکوهه امکان نمایش عمومی این اثر فاخر سینمایی در این شهر وجود ندارد. فرهنگ به عنوان یک نیاز مهم اجتماعی…