سینا صنعت ایذه، لیگ برتر کشتی فرنگی ایران، مهندس علی بابا احمدپور، خبرنگاران بی ادعا ایذه ،