سینا صنعت ایذه، لیگ برتر کشتی فرنگی ایران، مهندس علی بابا احمدپور، خبرنگاران بی ادعا ایذه ،

بیگلری / خورنا – محمد بویری سرمربی نامی و با دانش تیم کشتی سینا صنعت ایذه که انقلاب شکوهی را در کشتی ایذه انجام داده در گفتگویی با خورنا در مورد مرحله اول لیگ کشتی ایران ، شرایط این تیم در مرحله دوم و … به سوالات پاسخ داد . خورنا…