سینا داوودی بازیکن تیم فوتبال جوانان و امید ملی حفاری اهواز

خورنا – بیگلری/ سینا داوودی بازیکن آینده دار تیم فوتبال جوانان و امید ملی حفاری اهواز که فصل گذشته عملکرد درخشانی در ترکیب این دو تیم داشت در رابطه با شرایط فعلی و آینده خود در این تیم همچنین وضعیت فوتبال خوزستان به سوالات فیروز بیگلری خبرنگار ما جواب داد .