سیما جمشیدی

خورنا – سیما جمشیدی اظهار داشت: توجه به تأمین نیاز بهداشت اقشار محروم و کم بضاعت یک نیاز مهم در توسعه شاخص‌های سلامت و نیازهای حوزه بهداشت و درمان است. وی افزود: به همین جهت و با هدف تأمین نیاز شهروندان و کمک به اقشار محروم جامعه، طرح توسعه خدمات بهداشتی اندیمشک اجرا شد. رئیس شبکه بهداشت و درمان اندیمشک…