سیمای شمال خوزستان

خورنا: نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت:راه اندازی سیمای شمال خوزستان به مرکزیت دزفول از جمله مطالباتی است که انتظار می رود از سوی رسانه ملی مورد توجه قرار گیرد. به گزارش خورنا عباس پاپی زاده در نشست…