سیمای شمال خوزستان

خورنا: نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت:راه اندازی سیمای شمال خوزستان به مرکزیت دزفول از جمله مطالباتی است که انتظار می رود از سوی رسانه ملی مورد توجه قرار گیرد. به گزارش خورنا عباس پاپی زاده در نشست با رییس سازمان صدا و سیما گفت:با فراهم کردن زیر ساخت های لازم امکان راه اندازی سیمای شمال خوزستان به…