سیمای خوزستان

خورنا – حرف شما: یکی از مخاطبان خورنا ذیل خبر “مخاطب گریزی برخی از برنامه های سیمای خوزستان” کامنت جالب و قابل تاملی نگاشته است: “صدا و سیمای مرکز خوزستان درباره ی شناساندن فرهنگ والای این استان بسیار کم کار است و باندی کار می کند. برای نمونه پس از پیدا شدن گنجینه ی…
خورنا : طی چند سال گذشته تاکنون ، تولیدات صدا و سیمای مرکز خوزستان بصورت جدی نتوانسته است رضایت مخاطبان خود را جلب کند . ضعف در برنامه سازی ، عدم استفاده از عوامل و عناصر قوی و… از عوامل مهم عدم توفیق در جذب مخاطب شده اند . برکسی پوشیده نیست که استان زرخیز…