سیلاب

خورنا: دبیر ستاد بحران شهرستان بهبهان از فوت یکی از کشتی گیران به نام این شهرستان در سیلاب بارانهای اخیر استان خبر داد. حمیدرضا ورزشی گفت: با توجه به اعلام هواشناسی و وجود شرایط نامساعد جوی عدم توجه به هشدارهای داده شده در خصوص احتمال بروز آبگرفتگی و سیل، دو تن از کشتی گیران این شهرستان علیرغم نامناسب بودن شرایط…