سیف الله پرین شورای شهر بهبهان

طی رای گیری در شورای اسلامی استان خوزستان؛

خورنا: سیف الله پرین ، نماینده شورای شهرستان بهبهان ، جهت شورای عالی استانها انتخاب شد. مودت : سیف الله پرین از اعضای شورای شهرستان بهبهان به عنوان یکی از نمایندگان استان خوزستان در شورای عالی استانها انتخاب شد. کورش مودت رئیس شورای شهرستان بهبهان به خبرنگار بهبهان نیوز گفت: سیف الله پرین از اعضای شورای شهرستان بهبهان  و عضو شورای…