سیستم یکپارچه شهرسازی

خورنا: شهردار مسجدسلیمان از نصب سیستم یکپارچه شهرسازی در شهرداری این شهر خبر داد. پیمان ملائی در گفتگو با خبرنگار خورنا در مسجد سلیمان، از نصب سیستم یکپارچه شهرسازی در شهرداری این شهر خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای همگامی با اهداف دولت در خصوص گسترش دولت و تجارت الکترونیک صورت می گیرد.