سیستم دفاعی

37
خورنا: نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حرف‌های اخیر ظریف در جمع دانشجویان خاطرنشان کرد: مهمترین سیستم دفاعی ما در کنار پیشرفت‌های نظامی روحیه شهادت طلبی است که ملت ما همچنان در پیش دارد. حبیب…