سیستم جمع آوری آبهاب سطحی

37
خورنا: عضو شورای اسلامی شهر اهواز گفت: متاسفانه اهواز سیستم جمع‌آوری آب‌های سطحی ندارد و این امر یکی از معضلات شهر اهواز به شمار می‌رود. حسین حیدری امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس از اهواز اظهار…