سید کوروش سپهریان رییس سابق اداره بیمه سلامت ایذه

خورنا – فیروز بیگلری / خورنا گروه کوهنوردی متشکل از حاج سید کوروش سپهریان رییس سابق اداره بیمه سلامت ایذه به همراه کارکنان شبکه بهداشت و درمان ایذه اله داد شاهولی ، حاج حمزه شیخ میری و رضا عیس وند موفق شدند قله ۵۶۷۱ هزار متری دماوند را فتح کنند و پرچم اداره بیمه سلامت را بر…