سید هادی منصوری راد

خورنا: فریم ورک ایرانی گتنا جهت طراحی سایت تولید شد. سید هادی منصوری راد در گفتگو با خبرنگار خورنا اظهار داشت: بنده مدت زمان زیادی را صرف کردم و برای رفع مشکلات ایرانی ها در سدد تولید یک فریم ورک ایرانی بودم و سرانجام موفق به تولید آن شدم. این طراح و برنامه نویس تصریح…