سید مهران رفیعی فرماندار هندیجان

همزمان با ۶روز ازهفته دولت وسالروز شهادت شهیدرجائی وباهنر

خورنا – گاز رسانی به ۴روستای بخش مرکزی هندیجان افتتاح وبهربرداری قرار گرفت. مهندس سیف الله قنواتی رئیس شرکت گاز هندیجان در گفتگو باخبرنگار درهندیجان گفت هندیجان یکی ازمناطق محروم استان خوزستان قرار دارد باتوجه به محرویت روستاهای بخش مرکزی باتلاس بی وقفه مدیر عامل شرکت گاز استان مهندس سیدناصرحسینی وپیگیریهای ایشان درخصوص انتقال گاز به روستاهای محروم…