سید محمد حسینی رئیس سازمان صدا و سیما

خورنا: شنیده می‌شود که قرار است محمد حسینی بر کرسی عزت‌ا… ضرغامی بنشیند یعنی او ریاست سازمان صداوسیما را عهده‌دار خواهد شد. هر چند این خبر فعلا در حد شنیده است و منبع معتبری آن را تایید یا…