سید محمد امام، امام جمعه شهرستان شوش

به گزارش خورنا سید محمد امام، امام جمعه شهرستان شوش در نشست شورای اداری شهرستان ضمن تبریک سالگرد اقامه اولین نماز جمعه به تاثیر و اهمیت خطبه های و اقامه نماز جمعه به عنوان زبان گویای مطالبات مردم و شنیدن انتظارات و اعتراضات مردم پرداخت بیان داشت:در حال حاضر نزدیک به نهصد نماز جمعه در سراسر کشور برگزار…