سید علی شریفی اصل

خورنا: ˈ سید علی شریفی اصل ˈ افزود: تعدادی از کارکنان و مدیران شاغل در بخش خصوصی به معاونت فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند مراجعه و سوالاتی در خصوص ادامه رابطه حقوقی پیمانکاران بخش خصوصی که تاکنون با این سازمان همکاری داشته اند مطرح کردند. وی با اشاره به اینکه هیچ تغییری در قراردادهای پیمانکاران اعمال نشده، گفت: این…