سید عباس تلقری

37
خورنا: رئیس اداره راه و شهرسازی لالی از ساماندهی محورها و راههای ارتباطی به عنوان یکی از نیازهای این شهر نام برد. سید عباس تلقری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شهرستان لالی به علت قرار گرفتن در…