سید ضیاء هاشمي

نشست مشترک معاون فرهنگی وزیر علوم با مسئولان و فعالان تشکل های دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد. سید ضیاء هاشمي در نشست مشترك با اعضاي فعال و مسئولان تشكل هاي دانشجویی دانشگاه شهيد چمران…