سید ساسان شیرمردی، ایذه ، منتخب هفته

خورنا- بیگلری/ از سوی کارشناسان فوتبال یازده بازیکن منتخب بهترین های هفته لیگ دو فوتبال ایران انتخاب شدند که نام سید ساسان شیرمردی مدافع ایذه ای تیم فوتبال نفت و گاز گچساران دیده می شود . پیش از این سید یحیی رحمانی دیگر بازیکن ایذه ای نفت و گاز گچساران در منتخب هفته قرار گرفته بود