سید خلف موسوی شهردار اهواز

خورنا: سیدخلف موسوی با 14 رای موافق و هفت رای مخالف شهردار اهواز شد. سیدخلف موسوی صبح امروز در جلسه انتخاب شهردار اهواز که با حضور 21 عضو شورای شهر برگزار شد با 14 رای موافق…