سید خلف موسویسید خلف موسوی

خورنا: شهردار اهواز از رفت و آمد روزانه 600 هزار نفر در خیابان سلمان فارسی این شهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، سید خلف موسوی در آیین بهره‌برداری از پروژه بهسازی خیابان سلمان فارسی اهواز که ظهر امروز با حضور عبدالعزیز فدعمی فرماندار اهواز انجام شد اظهار کرد: روزانه 600 هزار نفر در خیابان سلمان فارسی…