سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت

خورنا: وزیر بهداشت با اشاره به کمبود اعتبارات حوزه سلامت، گفت: در مقطع حساس کنونی کشور، بخشی از پول‌های حوزه سلامت در بخش‌های دیگری مانند مسکن مهر هزینه شده است. به گزارش ایسنا ، دکتر سید حسن قاضی‌زاده هاشمی در افتتاح مرکز تخصصی اورژانس عدالتیان و همچنین 51 پروژه بهداشتی، درمانی، فرهنگی، آموزشی و…