سید حسن خمینی در برنامه 90 چه گفت

خورنا: سید حسن خمینی نوه امام راحل (ره) با شرکت در یک برنامه تلویزیونی به بیان خاطراتی از سید احمد و حضور وی در تیم های ورزشی و علاقه خود به فوتبال پرداخت. به گزارش ایرنا، سیدحسن خمینی دربرنامه 90 با بیان اینکه در نوجوانی فوتبال بازی می کرده است و امام در همان سال ها به وی توصیه کرده…